در حال نمایش 4 نتیجه

آتل اورژانسی ران و ساق طب و صنعت Emergency Leg Splint

۴۷۰.۰۰۰تومان
آتل اورژانسی ران و ساق طب و صنعت کد 30640 با قابلیت رادیوگرافی بدون نیاز به ویبریل و باند کم حجم

آتل اورژانسی ساعد و بازو طب و صنعت Emergency Arm And Forearm Splint

۴۴۰.۰۰۰تومان
آتل اورژانسی ساعد و بازو طب و صنعت کد 30620 با قابلیت رادیوگرافی بدون نیاز به ویبریل و باند کم

آتل اورژانسی مچ پا طب و صنعت Emergency Ankle Splint

۴۳۰.۰۰۰تومان
آتل اورژانسی مچ پا طب و صنعت کد 30630 با قابلیت رادیوگرافی بدون نیاز به ویبریل و باند کم حجم

آتل اورژانسی مچ دست طب و صنعت Emergency Wrist Splint

۲۷۰.۰۰۰تومان
آتل اورژانسی مچ دست طب و صنعت کد 30610 با قابلیت رادیوگرافی بدون نیاز به ویبریل و باند کم حجم